Місячник охорони праці

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 N 685/2006  «Про День охорони праці», наказу Департаменту освіти і науки від 11.04.2018 №170 «Про проведення місячника з охорони праці в закладах освіти Чернівецької області в 2018 році», Плану основних заходів цивільного захисту закладів освіти Вижницького  району на 2018 рік, та  з метою підвищення уваги адміністрації і профспілкової організацій школи до створення належних умов праці, навчання, відпочинку, вивчення та використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, мобілізації всіх працюючих на попередження травматизму та загибелі дітей, дорослих при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій,  з з  16 квітня по 11 травня 2018 року в школі проводився місячник з охорони праці з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці, який відзначався під девізом: «Охорона праці молодих працівників та припинення використання дитячої праці».

     Протягом місячника  директором  школи  Стринадко С.М. було здійснено  перевірку нормативних документів з питань охорони праці:

- наказів про призначення відповідальних осіб за організацію охорони праці в закладі освіти, безпеку життєдіяльності, пожежну безпеку,експлуатацію електрогосподарства, про організацію і здійснення цивільного захисту.

- посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- журналів реєстрації інструктажів  з охорони праці,з безпеки життєдіяльності, з пожежної безпеки, з електробезпеки;

      Здійснено перевірку виконання заходів  з охорони праці, передбачених колективним  договором. Переглянуто заходи  щодо запобігання виникненню нещасних випадків невиробничого характеру серед учнів та працівників закладів освіти. Проведено моніторинг стану приміщень, будівель, технічних споруд та пришкільної території, розроблено  заходи  щодо усунення виявлених недоліків

Шкільною медсестрою Юрійчук М.В. здійснено  перевірку:

 - відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці;

 - своєчасного проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів дітей;

- перевірено наявність медичних аптечок у класах, наявність в них ліків та термін їх  придатності;

- з учасниками освітнього  процесу вчителем основ здоров’я Штефанюк Г.Г. проведено заняття з вивчення алгоритму дій посадових осіб у разі випадків травматизму учнів, та правил надання першої долікарської допомоги при отриманні травм.

Завгоспом школи Ткачем М.В. здійснено перевірку:

 - наявності групи допуску у відповідальних осіб та осіб, що працюють з електрообладнанням

- своєчасного проведення перевірки опору ізоляції та заземлення, занулення, та наявності відповідного акту

- наявності знаків безпеки, попереджувальних написів, сигнальних фарбувань

- справності електропроводки, розеток, вимикачів, контуру заземлення

- наявності інструкцій з пожежної безпеки у школі;

- укомплектованості  школи  первинними засобами пожежогасіння та

 наявності планів евакуації в приміщеннях школи, порядку оповіщення та дій учасників освітнього  процесу на випадок пожежі.

     Заступником директора з навчально-виховної роботи проведено практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень

   Шкільним бібліотекарем Колотило М.Г. організовано та проведено   виставку   посібників, засобів навчання та пропаганди з питань охорони праці  до Всесвітнього дня охорони праці.