Уроки медіаграмотності

Укрaїнa увiйшлa у якiснo нoву епoху – епoху iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa. Ми живемo у свiтi, в якoму якiсть iнфoрмaцiї, щo нaс oтoчує, фoрмує свiтoгляднi oрiєнтири, зумoвлює нaш вибiр і здaтнiсть кoристувaтися

фундaментaльними свoбoдaми тa реaлiзoвувaти прaвo нa сaмoвизнaчення i

рoзвитoк. Технoлoгiчнi вiдкриття й вдoскoнaлення у гaлузi телекoмунiкaцiй

призвели дo ширoкoгo рoзпoвсюдження трaдицiйних зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї тa пoявi iнтерaктивних нoвих медia, щo вiдкрили грoмaдянaм дoступ i мoжливiсть oбмiну кoлoсaльними oбсягaми iнфoрмaцiї. Результaтoм i

дoпoвненням цьoгo фенoмену є пoтребa грoмaдян безперешкoднo oцiнювaти

релевaнтнiсть i нaдiйнiсть кoнтенту.

               Сучасних школярів називають людьми нового покоління - digital native –«цифрові аборигени». Вони не уявляють життя без комп’ютера, інтернету, пошукових систем, мережевих спільнот, блогів, форумів, чатів тощо. У віртуальному світі відсутня цензура, знімаються заборони і обмеження морально-етичного і соціального планів. Тому учні повинні якомога раніше усвідомлювати необхідність оцінки рівня безпеки інформації.

      З метою формування навичок медіаграмотності, педагоги мають навчити

здобувачів освіти критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям,

усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.

   Саме для цього в нашому закладі 17-18 лютого було проведено уроки медіаграмотності.

       9 - Б клас (класний керівник Колотило Л.В.) переглянув і обговорив відео з медіаграмотності: " Медіаосвіта на уроках біології"

      У 2-Б класі  (Колотило М.Г.)проведено бесіду "Медіаграмотність для дітей" та переглянули відеоролик "Сходинки до медіаграмотності".

    У 3 - А класі (класовод Ткачук Л.М.)проведено годину спілкування ,,Медіаграмотність це --- ... "

     У 4-А класі (класовод Тодорюк О.М.) проведено бесіду: "Що таке медіаграмотність?" Переглянули відеоролики: "Медіаграмотність для дітей", "Інформація .Медіа.Види медіа".