Звіт директора школи за 2018 – 2019 н.р.

 

 

Україна

КОРИТНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ВИЖНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Головна,15, с.Коритне Вижницького району  Чернівецької обл.,59223,тел.(03730) 6-43-20

e-mail: korytne.school@qmail.сom  Код ЄДРПОУ 21437787

__________________________________________________________________________

ЗВІТ

директора  Коритненської ЗОШ І-ІІІ ступенів перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2018 – 2019 н.р.

 

Звіт директора школи проводиться на основі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, з метою забезпечення відкритості, прозорості і демократичності управління навчальним закладом, стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

І. Загальні відомості про навчальний заклад

 • Повна назва: Коритненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Вижницької районної ради Вижницького району Чернівецької області.
 • Форма власності: комунальна.
 • Статус закладу: юридична особа.
 • Юридична адреса закладу: 59223 Чернівецька область Вижницький район с.Коритне, вул. Головна, 15.
 • Мова виховання і навчання: українська
 • Кількість класів, місць за проектом: 29 / 624.

 

ІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу

      Школа педагогічними кадрами забезпечена на 100%. На даний час  школі працює 49 педагогічних працівника . Вищу освіту мають 38 педагогів, бакалавр – 2; н/вищу – 1,середню спеціальну – 8. Вищу категорію встановлено 24 вчителям,  першу – 0, другу – 6, спеціалістів з вищою освітою – 8, спеціалістів з неповною вищою освітою – 2, спеціалістів з с/спец. освітою – 8, провідний бібліотекар -1.  Педзвання «вчитель – методист» присвоєно 3 педпрацівникам, «старший вчитель» - 12. Знаком «Відмінник освіти» нагороджено 8 вчителів. Якісний склад вчителів відповідає тому рівню, щоб успішно забезпечувати виконання державних програм і здійснювати виховну роботу.

ІІІ. Освітній процес

Коритненська загальноосвітня школа І-ІП ступенів здійснює освітню діяльність на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної  освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  23.11.2011 № 1392, «Про мови в Україні», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, керується Конституцією України, Положенням про середню загальноосвітню школу України, програмами «Діти України», «Освіта XXI ст.», Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини, Кодексом законів «Про працю України», наказами, розпорядженнями, інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, відділу освіти Вижницької райдержадміністрації, власним Статутом та іншими нормативними документами.

В 2018/19 н.р. Коритненська ЗОШ  І – ІІІ ступенів працювала згідно плану роботи школи, затвердженого рішенням педагогічної ради від 31 серпня 2018 р. № 1 та робочого навчального плану, обговореного  та затвердженого на педагогічній раді і раді школи 24 травня 2018 року (протокол № 10/6).

 

1. Охоплення дітей шкільного віку навчанням

      На початку навчального року в школі було 350 учнів, 2 учні вибуло 6 прибуло,   на кінець року є 354 учнів. На виконання Закону України «Про освіту»  охоплено навчанням всіх дітей, які проживають у мікрорайоні школи з 6-16 років.

2.Організація допрофільного та  профільного навчання.

Протягом 2018/2019 н.р.   школа працювала за таким планом: 10-11 класи -  за гуманітарним профілем.

3. Оцінювання результатів навчальної діяльності школярів

Педколектив школи працював над методичною проблемою: «Ефективне використання інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі з метою розвитку особистісних здібностей учнів»

    Адміністрація школи та керівники методичних об'єднань учителів продовжували удосконалення системи внутрішкільного управління і методичної роботи, працювали над налагодженням авторської системи виховної роботи.

   Вся робота вчителів – предметників, класних керівників, завідуючої бібліотекою, практичного психолога, педагога – організатора спланована згідно вимог державних програм, концепції національного виховання, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

      Проведення всіх навчально-виховних заходів спрямоване на поглиблення краєзнавчої роботи, виховання почуття патріотизму, основ естетичної культури; на розвиток кращих здібностей дітей, підвищення якості навчання.

      Заходи, які проводились у школі, були спрямовані на виконання проблемних питань, зокрема, рівень освіти та рівень вихованості учнів. Проведена робота дає право сказати, що педагогічний колектив школи успішно виконує поставлені перед школою завдання з навчання і виховання підростаючого покоління.

Рівень навченості учнів у поточному навчальному році: середній бал з усіх дисциплін у 3-4 класах становить 8,9; у 5 – 9 класах – 8,2; в 10 – 11 класах –  7,9; по школі середній бал становить 8,3  ( так само як в минулому році) , що є достатнім рівнем освітньої діяльності згідно  програм МОНУ;  50 учнів (17,9  %) закінчило рік на високому рівні ; 89 учнів (31,8%) закінчило рік на достатньому рівні .  Якість знань учнів 3 – 11 класів  становить 49,6  ( що на 0,5 % менше, ніж в минулому році). Але є потенціал –це учні, які закінчили семестр з 1-2 оцінками  середнього рівня. Серед учнів , які одержали низькі знання з одного, двох, трьох і більше предметів – 44 учні або 15,7 % від атестованих ( що на 7,7 %  більше, ніж в минулому році).

            У класах профільного навчання з української філології:

- 10А – середній бал по всіх предметах – 7,4; з укр. мови   – 6,1; з літератури – 6,6;

- 10Б - середній бал по всіх предметах – 7,3; з укр. мови  – 5,7; з літератури – 6,3;

 - 11А – середній бал по всіх предметах – 9,0; з укр. мови   – 6,9; з літератури – 7,9;

- 11Б - середній бал по всіх предметах – 7,7; з укр. мови  – 5,5; з літератури – 6,6.

 

Середній бал навченості учнів з базових дисциплін

з\п

Предмет

2014/

2015 н.р

2015/

2016

н.р.

2016/

2017

н.р.

2017/

2018

2918/

2019

1

Українська мова

7,2

7,1

7,3

6,8

7,2

2

Українська література

8,0

7,8

8,1

7,9

8,0

3

Зарубіжна література

8,3

8,8

8,9

8,7

7,7

4

Англійська мова

7,2

7,1

6,9

7,6

7,1

5

Російська мова

9,6

-

-

-

-

6

Історія України

6,7

6,8

6,9

7,0

6,9

7

Всесвітня історія

6,7

6,9

6,9

7,1

6,9

8

Людина і світ

8,0

7,6

8,0

8,2

7,8

9

Громадянська освіта

-

-

-

-

8,1

 

Правознавство

6,2

7,3

7,4

7,3

8,9

 

Математика

6,6

6,7

7,0

7,4

7,3

 

Інформатика

7,9

7,6

8,2

8,3

8,4

 

Природознавство

9,2

8,9

9,2

9,4

8,9

 

Біологія

7,6

7,5

7,8

7,8

7,9

 

Екологія

7,4

6,9

6,9

7,8

8,5

 

Географія

6,5

6,8

6,8

7,2

7,1

 

Економіка

6,0

5,1

6,8

7,4

7,9

 

Фізика

6,8

6,8

6,8

6,9

7,4

 

Астрономія

7,8

6,7

8,4

8,7

8,7

 

Хімія

6,9

6,9

7,2

6,9

6,9

 

Фізична культура

9,2

9,2

8,0

9,3

9,2

 

Основи  здоров’я

8,7

8,7

8,8

8,7

9,3

 

Захист Вітчизни

9,2

9,2

9,0

9,5

10,1

 

Трудове навчання

10,3

10,3

9,9

10,0

9,9

 

Художня культура

7,9

7,9

8,3

8,6

8,9

 

Етика

8,4

8,4

8,8

8,7

8,9

 

Музичне  мистецтво

10,3

10,3

9,95

10,0

10,8

 

Образотворче мистецтво

10,1

10,1

9,7

9,8

10

4.Робота з обдарованими дітьми

На належному рівні в школі проводиться робота з обдарованими дітьми.  

   У вересні місяці учениця 10-А класу Токар Ірина в складі районної

команди брала участь в турнірі юних математиків Буковини, де команда

посіла ІІІ м.

З  01.10 по 24.10. 2018 року в школі проводився І етап Всеукраїнських шільних предметних олімпіад.

Команда школи непогано виступила у ІІ етапі Всеукраїнських предметних

олімпіад з основ наук. Всього в ІІ етапі взяло участь 40 учнів школи,

призові місця посіли 8 учнів, а саме:

І місце –

Проскурняк Андрій (7-А кл) – з хімії (вчитель Максимюк М.Ю)

Господарюк Катерина ( 8-Б кл.) – з історії (вчитель Гнидко О.Д)

Андрюк Василина (9 кл) – з математики (вчитель Андрюк Г.І.)

Токар Ірина (10-А)– з біології (вчитель Лютик О.Г.)

Калинчук Тетяна(11-А) – із зарубіжної літератури (Микитейчук Д.М.)

ІІ місце –

Проскурняк Андрій (7-А) – з фізики (вчитель Гакман М.В.)

Калинчук Ольга (7-Б) – з української мови та літератури (вчитель Курик В.М.)

Андрюк Василина (9) – з географії (вчитель Колотило Т.В.)

Паскал Іван(10-Б) – з трудового навчання (вчитель Курик Мик.Мик.)

ІІІ місце –

Колотило Тетяна (8-Б) – з біології (вчитель Токар В.М.)

Токар Ірина (10-А) – з історії, (вчитель Курик М.М.),математики (вчитель Ковдриш М.В.), англійської мови(вчитель Андрюк О.В.) та української  мови та літератури. (вчитель Калинчук М.Г.)

Калинчук Тетяна (11-А)– з біології (вчитель Токар В.М.)

В ІІІ етапі олімпіад

Токар Ірина (10-А) завоювала ІІІ м. з біології

Проскурняк Андрій (7-А) –ІІІ м. з хімії

З 22 по 31 жовтня в школі відбувся І етап ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. В Конкурсі взяло участь 42 учні 5-11 класів.

Команда переможців І етапу конкурсу брала участь в ІІ етапі конкурсу , де завоювала такі місця:

Албота Софія (6-А) –ІІІ м (вчитель Іванчук Г.Г.)

Проскурняк Андрій (7-А) –ІІ м (вчитель Курик В.М.)

Фрунза Вікторія (8-А) –ІІ м (вчитель Гакман В.Д.)

Тодорюк Альона (9) – ІІІ м (вчитель Курик В.М.)

Магаріу Альона (10-А) –ІІ м(вчитель Калинчук М.Г.)

9 листопада 2018 року був проведений І етап Конкурсу знавців

української мови ім..П.Яцика. В Конкурсі взяло участь 56 учнів 3-11-х

Учні-переможці І етапу брали участь у ІІ етапі Конкурсу, який було

проведено 09 грудня 2018 р на базі НВК «Берегометська гімназія».

Команда нашої школи завоювала такі місця:

Токар Ірина (10-А кл.) –І м. (вчитель - Калинчук М. Г.);

Калинчук Клеопатра (5-й кл.) –ІІІ м. (вчитель - Александрюк Є. Ю.);

Проскурняк Андрій (7-А кл.) – ІІІ м. (вчитель - Курик В. М.)

13 листопада в школі пройшов перший етап Міжнародного конкурсу з українознавства. Команда переможців взяла участь у ІІ етапі конкурсу, згідно рішення журі учні нашої школи посіли такі місця:

Андрюк Василина (9 кл.) –ІІІ м

Магаріу Альона (10-А) –І м

Калнчук Тетяна (11-А) –Ім.

Готувала команду шкільний бібліотекар Колотило М.Г.

Всього в районних етапах - 24 місця

                в обласних - 2

Районний етап захисту науково-дослідницьких робіт :

Проскурняк Андрій (7-А) – робота «Визначні пам’ятки Коритного» - І місце (керівник – Курик М.М.),

Магаріу Альона (10-А) – робота «Пісні моєї бабусі» - ІІ місце (керівник – Курик М.М.),

Албота Софія (6-А) – робота «Народний артист України – Петро Ончул» -     ІІ місце(керівник – Андрюк О.О.),

Семенчук Юлія (6-Б) – робота «Заслужена артистка України – Валентина Головко» - ІІ місце (керівник – Андрюк О.О.)

       Конкурс «Книгоманія 2019» -районний етап

Проскурняк Андрій (7-А) –І м

Радуляк Марія (7-А) –ІІ м (керівник Колотило М.Г.)

            Вчителі математики та вчителі початкових класів організували 07 грудня 62 учні , 21 березня 36 учнів  до участі  в  Міжнародному  математичному конкурсі «Кенгуру»: це 9 учнів з 2-А класу  (Стасюк І.Д.),  5 учнів з 2-Б класу (Головач О.В.), 9 учнів з 3-А класу (Богданюк Г.В.),7 – з 3-Б (Захарія Г.П.), 7 - з 4-А (Ткачук Л.М.), 7 – з 4-Б (Мандрик В.В.),  9– з 5-го (Андрюк Г.І.) та 9–з 6-х (Захарія І.Ф.) 14-учнів 7-х класів (Ковдриш М.В.), 11 учнів 8-х класів (Андрюк Г.І..), 11учнів 10-х класів (Ковдриш М.В.)

Результатом стали 5 відмінних та 44 добрих сертифікатів.

      Вчителі –предметники організували участь учнів школи до участі в олімпіадах «Олімпусу»: з історії -15 уч (вчитель Курик М.М.) , з англійської мови -2 учнів ( вчитель Андрюк О.В.), з біології – 6 учнів (вчитель Лютик О.Г.).

            В червні 2 учнів: Токар Ірина (10А) та Проскурняк Андрій (7А)  проходили навчання  в обласній профільній школі для обдарованих дітей «Інтелекті Буковини», на базі Вижницької школи – інтернат.

5.Методична робота

5.1. Робота ШМК.

Протягом року проведено 5 засідань ШМР  згідно плану роботи на 2018/2019 н.р.

5.2 .Робота шкільних м/о

В школі працює 6 м/о вчителів (суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, художньо-естетичного, військово-спортивного циклу, початкових класів  та класних керівників).  Керівниками м/о впорядковано необхідну документацію. В 2018/19 н.р. вчителі ділились досвідом на засіданнях ШМО:

25.09.18 – вчителі художньо-естетичного циклу:

- урок трудового навчання у 6 класі (дівчата) «Українська вишивка. Орнамент та його види. символи в українській народній вишивці» (вчитель Калинчук Т.В.)

01.11.12. - вчителі суспільно-гуманітарного циклу :

- урок історії України в 10-Б класі «Пізнання. Люди, які творили історію» та історичний квест  «Князі Русі -України» в 7-А класі (вчитель Курик М.М.)

- урок зарубіжної літератури «У світі казок» у 5-му класі ( вчитель Микитейчук Д.М.)

28.11.2018  - вчителі суспільно-гуманітарного циклу

 -урок з літератури рідного краю, присвячений 155-річчю з дня народження О.Кобилянської «У мені живе любов до свободи (за повістю О.Кобилянської  «Людина») ( вчитель Калинчук М.Г.)

        09.11.18 -- вчителі початкової школи

   -  до Дня української писемності «Турнір юних знавців української мови» у 3-А класі ( класовод Богданюк Г.В.)

          12.12.18 - вчителі початкової школи

- урок з літературного читання у формі веселого ярмарку « Скарби усної народної творчості» у 3-А класі ( класовод Богданюк Г.В.)

         03.12.2018  -- вчителі початкової школи

  - урок з літературного читання у 4-Б класі «Як не любить той край» В.Сосюра., « Усе моє , все зветься Україна» Л. Костенко»  (вчитель Мандрик В.В.)

  19.12.18 вчитель біології Лютик О.Г. провела підсумкові уроки в 7­х класах «Цікаве про птахів».

 06.03.19 – вчителі гуманітарного циклу

- урок англійської мови у 8-Б класі «Книги в моєму житті» (вчитель Андрюк О.В.)

-урок історії України у 11-А класі «Перебудова в Радянському Союзі та Україні» ( вчитель Гнидко О.Д.)

07.03.19 – вчителі природничо-математичного циклу:

- урок геометрії у 8-Б класі «Теорема Піфагора» (вчитель Андрюк Г.І.)

- урок географії у 7-А класі «Австралія – найменший континент Землі»

17.04. 19.- вчителі початкових класів

 -урок  літературного читання в 4-А класі – родинна гра «Мама, тато, я – читацька сім'я» (вчитель Ткачук Л.М.)

19.04.09 –вчителі початкових класів

- ранкова зустріч в 1-А класі «Домашні тварини» (вчитель Тодорюк О.М.)

- майстер – клас «Робота з LEGO» (1-Б клас, вчитель Коропатніцька Т.Б.)

17.04.19 – відкритий урок з біології у 8-А класі «Мова . Мислення» (Токар В.М в рамках місячника біології та екології»

20.05.19 – відкритий захід - усний журнал   із зарубіжної літератури  у 7-А класі, приурочений 160-річчю від Дня народження Артура Конан-Дойля «Артур Конан-Дойль – творець Шерлока Холмса»

          04 грудня в  нашій школі був проведений ІІ етап І туру  конкурсу «Вчитель року» в номінації Захист Вітчизни. Учасники демонстрували уроки в 10-х класах.

          Класні керівники відвідали 4 засідання ШМО.

 • Виховний захід «З Україною в серці» - 6-Б , Ошевська А.Д.
 • Класна година «Буковинське народне віче» - 11-Б кл. Захарія І.Ф.
 • Свято осіннього іменинника 1-Б кл. (Коропатніцька Т.Б., Колотило Н.В.)
 • Відкрита виховна година до Дня матері – 1-А кл. Тодорюк О.М.

Районні методоб'єднання пройшли:

- 13.12.2018 р на базі нашої школи проведено районний методичний семінар заступників директора з навчально-виховної роботи «Правові та практичні аспекти проведення атестації педагогічних працівників» (підготувала Токар В.М.), в рамках семінару практичний психолог Семенчук М.В. провела тренінг «Профілактика емоційного вигорання вчителів»

          Відбулось два засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму: 25.10.18 за темою «Інклюзивне навчання в сучасній школі»

30.04.19 за темою «Основні психологічні концепції НУШ: критичне мислення»

          Проводились традиційні декади   математики  , фізики ( інтелект – шоу «Найкращий знавець фізики» у 7А, фізичний квест у 7-х кл. «Фізика навколо нас», Гакман М.В.), української мови та літератури , образотворчого мистецтва , права  , місячник екології та біології,  тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності ( відкритий урок  в 10 кл. « Я можу врятувати життя» ( Штефанюк Г.Г., Лютик О.Г.) , Єдиний день цивільного захисту ( практичне заняття в 3Б «Дії в надзвичайних ситуаціях», Захарія Г.П., конкурси із ЗВ, Мінтенко М.В.).

          В травні вчителька історії Курик М.М. разом зі своїми вихованцями брала участь в заочному конкурсі «Пишемо історію рідного закладу освіти» з роботою «Вилавче – Коритне: розвиток шкільництва»

          З 03.06. по 07.06.2019 року в школі працював англомовний табір «Соняшник», в якому цікаві заняття з учнями проводили вчителі англійської мови Мельничук М.П. та Андрюк О.В.

     5.3. Впровадження ІКТ

Велика увага приділяється в школі впливу інноваційних технологій і методів навчання на рівень знань, умінь і навичок учнів.  В роботі більшості  вчителів домінують такі методи навчання як пошуковий та інтерактивний; практикуються особливо при вивченні англійської мови, проектні роботи, впроваджуються комп’ютерні технології в навчальний процес.  Проведення уроків  з  комп’ютерними презентаціями  практикують вчителі біології Токар В.М., Лютик О.Г., географії Колотило Т.В., хімії Максимюк М.Ю., фізики Гакман М.В.,  світової літератури Стринадко С.М, історії Курик М.М., української мови та літератури Калинчук М.Г., англійської мови Колотило Н.І. математики Андрюк Г.І., класоводи 3-А класу Богданюк Г.В.,1-А – Тодорюк О.М.,  1-Б- Коропатніцька Т.Б.,

5.4. Атестація вчителів

      У 2018/2019 н.р. у школі підлягало атестації 7 педпрацівників

Встановлено категорії

Спеціаліст другої категорії -2

Підтверджено категорії

Спеціаліст -1

Спеціаліст вищої категорії -4

Присвоєно педзвання

«Старший вчитель» -2

Підтверджено педзвання

 «Старший вчитель» -2

Представлено до нагородження -5

 

5.5. Публікації в пресі

          Педколектив продовжує роботу по висвітленню своїх методичних надбань в пресі і методичних посібниках. За 2018/19 н.р В районній газеті «Вижницькі обрії» були надруковано статті:

Стринадко С.М. «Першовересневі вісті» (№ 36 від 7.09.18),

Г.В.Богданюк «Турнір мовознавців» ( № 46 від 16.11.18 р),

Мандрик В.В. «Діти досліджують рідне село» ( № 47 від 23.11.18),

Тодорюк О.М. «Волонтер за покликом душі» (№ 48 від 30.11.18 р)

                            «Наш батечко любий…» ( № 52 від 28.12.18),

Александрюк Є.Ю «Урок у формі квесту» ( № 49 від 07.12 .18)

Ткачук Л.М. «Моя надія»   (№ 12 від 22.03.2019)

         В газеті «Освіта Буковини» були надрукована статті

Г.В. Богданюк: - «Спортивне свято «Здоровим будь» у Коритненській ЗОШ І- ІІІ ступенів» (від 20.09.2018) 

                          - «Екскурсія до музею пожежно-рятувальної справи»

                             (від18.09.18р).

Тодорюк О.М. : «Любі наші татусі» ( від 03.01.2019 р.)

Курик М.М. :«Моє рідне село» ( № 3 від 17.01.2019 р)

В.В.Мандрик :«У країні ввічливості» (№ 9 від 07.03.2019р)

Стринадко С.М.: - «Фестиваль патріотичної пісні та поезії «Борітеся – поборете!»                            ( № 3 від 17.01.2019р)

                          -  «Міс Весна – 2019» (№ 13 від 04.04.2019р)

- «Усний журнал, приурочений 160-річчю від Дня народження Артура Конан-Дойля «Творець Шерлока Холмса» ( № 22 від 13.06.2019 р.)

Токар В.М.: «Екологічне виховання: традиції школи» (№ 17 від 09.05.2019)

Ефективно працює сайт школи.

 

5.6.Робота з молодими спеціалістами

Проводилась методична робота з молодими спеціалістами:  Ткачем М.В.., Андрюк О.В, Ошевським О.В., Ошевською  А.Д. Заступник директора Токар В.М. систематично і цілеспрямовано проводила консультації,  допомагала практичними порадами при плануванні уроків.

             Дирекцією школи проведено навчальні семінари:

1.Вимоги до календарного і поурочного планування , складання плану виховної роботи (серпень).

2.Вибір оптимальних форм і методів роботи на уроці з метою активізації пізнавальної діяльності учнів (листопад)

3. Види нестандартних уроків та методика їх проведення.

             Підсумком роботи з молодими вчителями є результати навчально-виховної роботи.

            

5.7.Методична робота директора та заступників.

ПІП, посада

Призери олімпіад

Конкурси

Відкриті уроки для вчителів школи

ІІ етап

ІІІ етап

ІІ

етап

ІІІ

етап

 

Директор школи

Стринадко С.М.

 

 

 

 

Позакласний захід: усний журнал «Артур Конан –Дойль творець Шерлока Холмса» 7-А клас

Заступник директора з навчальної роботи Токар В.М

ІІІ місце

8 клас

ІІІ м -11 клас

 

 

 

  Перегляд відеофільмів «Сім чудес природи України» (5-11 класи)

Гра «Мандруємо у світ природи» 5 клас

Гра-квест «Мудрість природи» (8-11 кл.)

Урок біології «Мова. Мислення» , 8-А клас

Заступник директора з виховної роботи Курик В.М.

ІІ місце – 7клас

 

Конкурс ім..Т.Г.Шевченка

ІІм (7 клас)

конкурс ім.П.Яцика ІІ м  (7  клас)

 

 

 

5.8. Участь в районних та обласних семінарах,конкурсах.

6. Вивчення ППД

Згідно плану внутрішкільного контролю в  грудні проводились адміністративні контрольні  з математики і української мови у 3-4-х, 5 –му,  9-11-х класах, з історії України  та біології в 9-11-х класах (наказ № 280 від 28.12.2018 р ) , з математики і української мови у 3-4 х, 10-11-х класах , з англійської мови в 9-11 класах,  з біології  в 9-му класі, історії України в 10-11-х класах .

 Також методичним кабінетом відділу освіти Вижницької райдержадміністрації проводився моніторинг знань учнів :

- 21.03 - з математики у 5-му класі;

- 16.04 – з української мови у 5-му та 9-му класах ( за завданнями методкабінету) (наказ №  92   від 20.05.19) .

      Протягом року вивчався стан ведення шкільної документації ( накази №  190  від 04.10.2018 р., №.279 від 28.12.2018, № 53 від 01.04.2019р,  та № 118  від 06.06.19); стан відвідування учнями школи, стан викладання трудового навчання, біології,  фізкультури, історії, захисту Вітчизни та ОМЗ, предметів у 4-х класах,здійснювався класно – узагальнюючий контроль в 5-х, 10-х кл. та персональний контроль за роботою вчителів, що атестуються, вибіркова перевірка роботи вчителів початкових класів, контроль за станом ведення та якістю перевірки учнівських зошитів ( наказ № 247 від 22.11.2019 р.), вивчалась правовиховна робота в школі, робота учнівського самоврядування та робота з обдарованими дітьми. Дані питання заслухано на педрадах, нарадах, видано відповідні накази.

                Крім того на контролі в адміністрації перебували питання дитячого травматизму, профілактика правопорушень.

Упродовж  навчального року вчителями проведено заплановану кількість уроків, що є необхідною умовою виконання державних програм.  З усіх предметів, де передбачено програмою, проведено контрольні, практичні та  лабораторні роботи.

Систематично здійснювалось тематичне оцінювання. Навчальні плани і програми за  2018/2019 н. р. виконані з усіх дисциплін інваріантної і варіативної частин робочого навчального плану.

            Аналізувався стан відвідування учнями школи. Згідно плану роботи Ради школи питання «Про стан відвідування учнями школи та виконання Статуту і Єдиних вимог» було розглянуто на Раді школи 15.11.2018 (протокол № 2); на загальношкільних батьківських зборах 15.11.2018 року ( протокол №2). Видано накази № 229 від 08.11.2018, № 278 від 28.12.2018р. та № 113 від 03.06.2019 р .)

            За 2018/2019 н.р загальний відсоток відвідування становить 78,7%. Учнями пропущено 6568 учнеднів(21,3%).За хворобою -52,29учнеднів (16,9%), за заявами батьків -572 учнедні (1,9%). Без поважної причини 504  учнедні (1,7%). Найкраще відвідують школу учні молодших класів, а саме 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-Б.У старших класах відвідування гірше.           Найбільше пропусків в учнів  9-го, 10А, 10-Б, 11А, 11Б.

            Найкраще відвідування в 5-му, 6-Б, 7А, 6-А класах.

 Крім того на контролі в адміністрації перебували питання дитячого травматизму, профілактика правопорушень.

Адміністрацією школи було відвідано таку кількість уроків:

Директором школи – 92 (норма 120)

Заступником директора з навчальної роботи – 119(норма 180)

Заступником директора з виховної роботи- 56 (норма 90)

Протягом року вчителями проведено заплановану кількість уроків, що є необхідною умовою виконання державних програм. З предметів, де передбачено програмою, проведено контрольні, практичні та лабораторні роботи.

   Систематично здійснювалось тематичне оцінювання. Навчальні плани і програми виконані з усіх дисциплін інваріантної і варіативної частин робочого навчального плану.

За 2018/2019 н.р. вивчено і узагальнено досвід учителів фізичної культури Колотило С.М., історії Курик М.М., математики Андрюк Г.І., початкових класів  Мандрик В.В. , Богданюк Г.В.

             У 2018/2019 н.р. проводилась робота по підготовці випускників до ЗНО-2019.  Вчасно були  зареєстровані 33 учні 11-х класів, Вірста Богдана була звільнена від ДПА/ЗНО за станом здоров'я (наказ № 9з від 20.05 2019р) всі здавали тести з української мови та літератури, 11 учнів –тести з математики (7 учнів як  ДПА) та 26 учнів –тести з історії України(всі як ДПА), 21 учень –тести з біології,(всі як ДПА),6 учнів – з англійської мови (5 учнів як ДПА), 9 учнів –з географії(6 –ДПА),  2 учнів - з хімії ( 1-ДПА)

Середній бал

українська мова

Рзниця

математика

Різниця

історія України

Різниця

Біологія

Різниця

Річний

ДПА

 

Річний

ДПА

 

Річний

ДПА

 

Річний

ДПА

 

6,2

5,4

-0,8

5,2

4,0

-1,2

7,1

6,7

 

7,2

5,2

-2,0

географія

Рзниця

Англійська мова

Різниця

Хімія

Різниця

 

Річний

ДПА

 

Річний

ДПА

 

Річний

ДПА

 

 

8

5,0

 

6,6

5,6

-1

10

5,0

 

 

                           

8. Випуск учнів зі школи (кількість претендентів на медаль та свідоцтво з відзнакою)

В 2018/2019 н.р. Коритненську школу закінчили 34 учні 11х- класів, з яких одна учениця отримала золоту медаль, та 34  учні 9х  класів, з яких   видано одне свідоцтво з відзнакою.

Наступний 2019-2020 н.р. школу закінчать 33 учні 11х класів, з яких одна  учениця претендує на золоту медаль,  та 31 учень  9х класів, з яких  три  претенденти на свідоцтво з відзнакою .

9. 9.Робота шкільної бібліотеки.

  Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ  Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999  № 139) бібліотека є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

У своїй роботі завідуюча бібліотекою Колотило М. Г.  керується  Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну бібліотеку»,  Інструкцією «Про порядок, доставку та комплектування та облік літератури».

  Робота проводилась за планом, складеним на 2018/2019  н.р.

Бібліотека обслуговує 443 читачі:

 351 учень; 47 -  вчителів; 45 - інші читачі.

Фонд бібліотеки становить 19702 примірників:

 фонд підручників -  12435 прим.,

художньої літератури – 7267 примірників.

 Шкільна бібліотека містить фонд підручників, який зберігається у книгосховищі окремо від книжкового фонду.

Упродовж  навчального року були проведені заходи:

Брали участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія - 2019» та посіли два призових місця :

І місце – Проскурняк Андрій 7- А клас.

І місце – Радуляк Марія 7 – А клас

Декада дитячої та юнацької книги. В рамках якої  проводилися заходи:

 • «Інформація – це шлях до знань»

     Інформаційний огляд. «Міжнародний День дитячої та юнацької книги»

 • Благодійна акція

«Подаруй бібліотеці сучасну книгу» у рамках акції подаровано 49 примірників  художньої літератури.

 • «Основа знань – старанність і труд»

Організація роботи «Книжкової лікарні» та відремонтовано  361 примірник  художньої  літератури.

 • Години спілкування

 «Велике чудо світу - книга.»

 • «Перший раз в бібліотеці»

 «Екскурсія першокласників до шкільної бібліотеки та запис у читачі»

 • Повернімося в минуле.  Оформлення виставки  «Історія Букваря».
 • «День казки» Виставка дитячих малюнків.

«У малюнках казка знову ожила»   Взяли участь учні 1 – 5 класів.

 • Конкурс за формуляром

 « Активні читачі» Брали участь учні 1 – 11 класів. Переможцями стали учні 3- А класу – І місце; ІІ – 2-А клас; ІІІ – 2-Б клас та нагороджені грамотами.

 • «Нестандартні книги»

Перегляд фільму « Історія створення книги» учням 1 – 6 класів.

 • Цей день в історії країни

Оформлення виставки  « День космонавтики».

 • Цікавий світ навколо тебе

Літературний марафон «В дружбі з книгою» проведено

з учнями 6 – Б класу.

-   систематично поповнюються тематичні папки новим матеріалом.

- проведено індивідуальні бесіди з учнями 1-11 класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;

-  організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів;

 -  регулярно ведеться календар знаменних і пам’ятних дат;

-  регулярно проводяться тематичні виставки літератури;

 -  регулярно проводяться огляди періодичних видань, нових надходжень.

Зроблено замовлення підручників для учнів 2, 6, 11 класів.

План роботи бібліотеки на 2018/2019 навчальний рік  виконаний.

10.Охоплення учнів гуртковою роботою

           Упродовж 2018/2019 навчального року в школі працювали  11  гуртків різного напрямку:історико-краєзнавчий (АндрюкО.О.), військово-патріотичний, «Джура», «Влучний стрілець» (Мінтенко М.В.), «Коренепластика» (Михайлюк О.К.), літературний  (Ошевська А.Д.),  «Юні квітникарі» (Колотило Т.В), географічний (Ткач М.В, Токар В.М.), сольний спів, вокальний „Соколята",вокальний „Веселка" (Стринадко Д.О.) та  2 спортивні секції :  баскетбол (Ткачук Я.Г.), волейбол (Колотило С.М.) Відвідують гуртки  та секції учні 5-11-х класів. Всього: 225 учнів.

1.  Гуртки  працюють згідно  розкладу, затвердженого директо­ром школи.

  2. Робота всіх гуртків  спланована, календарно – тематичне планування здійснене вчасно, затверджене директором школи, ведеться чіткий облік відвідування.

Вихованці вокальних  гуртків завжди беруть участь  проведенні   шкільних свят. Учасники вокальних гуртків   завоювали  у   фестивалі - конкурсі  «Рідна пісня» -

районний етап -тріо «Струни серця» в складі Богданюк Майї (11-А), Мельничук Світлани (11-А), Головач Катерини (10-Б) –І місце

 • Колотило Тетяна (8Б) –ІІ місце
 • Калинчук Михайло (8Б) – ІІІ місце

        обласний етап - тріо «Струни серця» -  ІІІ місце

            Члени гуртка «Сокіл –Джура»  у складі шкільної команди «Лицарі сонцяі» посіли ІІІ місце у районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура»

            Учасники гуртка «Влучний стрілець» в районних  змаганнях на першість зістрільби з пневматичної зброї та  неповного розбирання АК завоювали:

- ІІ командне місце по стрільбі з пневматичної гвинтівки (І м. Куташ Сергій

(10-Б) та ІІІ м –Калинчук Тетяна (11-А).

- ІІІ командне з неповного розбирання АК ( ІІІ м – Куташ Сергій (10-Б), ІІІ м. – Калинчук Тетяна (11-А)

        Гурток «Коренепластика», яким керує Михайлюк О.К., має такі досягнення:

районний конкурс «Космічні фантазії» - І місце

конкурс до 100-річчя В.Сухомлинського – І м.  - Братівник Варвара (6А)

                                                                          ІІ м. Ткачук Микола (6А).

    Виставка у Вижницькому БДТ ( коренепластика та художнє випалювання)  

                                                                     Ім.- Безкоровайний Віктор (7Б);

                                                                     ІІм.- Калинчук Ростислав (7А)

   Вихованці гуртка «Юні квітникарі» ( керівник Колотило Т.В.) оформили клумби біля  школи, підготували до свята працівників освіти прекрасні осінні композиції.

       Вихованці історико-краєзнавчого гуртка   в   районному  етапі захисту науково-дослідницьких робіт  завоювали:

Албота Софія (6-А) – робота «Народний артист України – Петро Ончул» -     ІІ місце(керівник – Андрюк О.О.),

Семенчук Юлія (6-Б) – робота «Заслужена артистка України – Валентина Головко» - ІІ місце (керівник – Андрюк О.О.)

         Учні , що відвідують спортивні секції волейбол та баскетбол, постійно беруть участь у зональних та районних змаганнях .                                                                                                           

11.Фізична культура

       Фізичну культуру в школі викладають Колотило С.М. та Ткачук Я.Г. З метою пропаганди здорового способу життя в школі проводиться ряд заходів: проведено Олімпійський тиждень, в рамках якого пройшли уроки на тему «Знайомство з легендами і міфами про виникнення Олімпійських ігор Стародавньої Греції» для учнів 1-4-х класів(класоводи),виставка, присвячена Олімпійським іграм (зав.бібліотекою), спортивне свято «Здоровим будь»( класовод 3-А Богданюк Г.В.), «Естафета 4-100» (вчителі фізкультури, класні керівники), змагання з міні-футболу серед 6-8 класів . В рамках Місячника оборонно-масової роботи , присвяченого Дню Збройних Сил України в школі було проведено змагання з волейболу серед учнів 10-11 класів, із стритболу серед учнів 10-11 класів та «Веселі старти» з учнями 6-х класів. Також 24.11.18 в школі пройшли відкриті  районні змагання з вільної боротьби, в яких учень 5 класу Лютик Іван завоював ІІІ місце у ваговій категорії 30-40 кг.

В залік 74-ої спартакіади школярів  школа представляла команди на такі види:

 • легкоатлетичний крос(09.10.18) У місце. Переможцем на дистанції 800 м  стала Головач Катерина (10Б клас).Учениця брала участь в обласному етапі в складі команди району.
 • футбол  (26.09.18, 18.09.18, 28.09.18) – ІІ місце
 • настільний теніс (18.10.18) – УІ місце
 • баскетбол  3х3 (юнаки сер.) (06.11.18) – УІІІ місце
 • баскетбол  3х3 (юнаки ст) (06.11.18)– У місце
 • баскетбол  3х3 (дівч. сер.) (06.11.18) – УІІІ місце
 • баскетбол  3х3 (дівч. ст) (06.11.18)– УІІ місце
 • волейбол (дівч., 20022004 р.н)(30.11.18) –У місце
 • волейбол (юнаки 2005 р.н. і мол.(14.12.18) –УІ місце
 • волейбол (юнаки, 20022004 р.н)(05.02.19) –УІ –УІІІ місце
 • шахи (26.02.19) – ІУ місце
 • волейбол (дівч. 2005 р.н. і мол.(23.03.19) –УІ місце
 • легка атлетика – Х місце

В загальному команда школи посіла ІХ місце.

            Проте, школа не виставила команди  з легкоатлетичного чотирьох борства , а також на змагання «Старти надій» та «Нащадки козацької слави».

           Команда школи брала участь в спартакіаді допризовної молоді , де завоювала ІІ командне місце ( І місце з стрільби та І місце з метання гранати)( кер. Мінтенко М.В .)

          Вчителем ЗВ Мітенко М.В. були організовані шкільні змагання з стрільби з пневматичної гвинтівки.

У  2018/19 навчальному році виховна робота була спрямована на вирішення проблеми школи «Ефективне використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі з метою розвитку особистісних здібностей учнів», на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», Концепції громадянської освіти в Україні. Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалося в ряді пріоритетних напрямків.

1.Ціннісне ставлення до се6е.

          З цього напрямку проведено такі заходи:

     Спортивне свято «Здоровим  будь» - 3-Акл., Богданюк Г.В.

 • Вечір відпочинку «Шкільне життя» - 10-А (Ошевська А.Д., Калинчук М.Г.)
 • Вечір відпочинку «Остання шкільна осінь» -  11-ті кл., Гакман В.Д.
 • Виховна година «Мої права та обов’язки», 8А , Андрюк О.О.
 • Вечір відпочинку « Під знаком Купідона» -  9 кл., Колотило Т.В.
 • Свято «Прощавай, 1клас» - 1-Б кл., Коропатніцька Т.Б.
 • Свято прощання з початковою школою «В одному щасливому дитинстві» 4-Б кл., Мандрик В.В.

2. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини.

Реалізується за допомогою таких заходів:

 • Свято  до Дня працівника освіти ( Ошевська А.Д., Стринадко Д.О. Гакман В.Д., Захарія І.Ф.)
 • Привітання вчителів-ветеранів ( 10-Акл.  Калинчук М.Г., 6А кл., Калинчук Т.В.), 3-А кл. Богданюк Г.В.)
 • Свято вчителя ( святкове  оформлення школи та вітання для вчителів:  Гакман В.Д., Калинчук М.Г., гурток «Квітникарі» КолотилоТ.В., педагог-організатор Ошевська А.Д.)
 • Свято «Зустріч поколінь» з випускниками 1968 року, 11-ті кл. ( Курик В.М., Стринадко Д.О.)
 • Свято осіннього іменинника 1-Б кл. (Коропатніцька Т.Б., Колотило Н.В.)
 • Родинне свято «Любі наші татусі» -1-Акл.(Тодорюк О.М.)
 • Відвідування геріатричного центру : 1- Б (Коропатніцька Т.Б.), 1-А (Тодорюк О.М.),  2-А ( Стасюк І.Д.), 2Б (Головач О.В.), 7-А (Лютик О.Г.), 7Б (Максимюк М.Ю.), 8Б (Андрюк Г.І.), 10-А (Калинчук М.Г.)  з концертними програмами та гостинцями.
 • Відвідини з гостинцями пенсіонерки Ткачук О.Т.(3А, Богданюк Г.В.)
 • Флеш- моб до свята св. Миколая - 6-Б , Ошевська А.Д.
 • Новорічне свято у колі друзів «12 місяців». 7-А Лютик О.Г.
 • Свято зустрічі з випускниками « У школу, як у казку поверніться», Ошевська А.Д., кл. керівники 11-х кл.
 • Свято Масляна (проводи зими , зустріч весни) – 4-Б кл. Мандрик В.В.
 • Виховний захід « З весною Вас, любі мами і бабусі» - 4-Акл. Ткачук Л.М.
 • Виховна година «Свято весни» 6 –А кл., Калинчук Т.Б.
 • Свято для дівчат « А наші дівчата…», святкову лінійку «8 бажань на 8 Березня», до Дня матері  відео привітання «Мамо, дякую за все» підготувала з 7-А класом Лютик О.Г.
 • Флешмоб до Дня жінки ( 8-мі класи )
 • Вечір « Міс Весна -  2019», Ошевська А.Д.
 • Відкрита виховна година до Дня матері – 1-А кл. Тодорюк О.М.
 • Проведені екскурсії:

« Стежками рідного краю» та «Чернівці – Бояни» 6-Акл., Калинчук Т.В.

Пожежна частина м. Чернівці та Сонячна долина  -  3-А, 3-Бкл. Богданюк Г.В. та Захарія Г.П.

«Підкоряємо Говерлу» - 8-А,Б кл. (Андрюк О.О., Андрюк Г.І.)

«Сонячна долина - Чернівці» -  7-Акл., Лютик О.Г.

«Сонячна долина - Чернівці» -  6-Бкл., Ошевська А.Д.

« Стежками рідного краю» та «Буковинська Троя – Сонячна долина» 4-Б кл., Мандрик В.В.

«Буковинська Троя – музей писанки м. Коломия » 4-А кл., Ткачук Л.М.

Екскурсія в м . Чернівці до Новорічної ялинки та каток, на виставу «Як Настуся ледь не стала марою», 6-Б кл. Ошевська А.Д.

«Підкорюємо столицю» - 11-А кл.(Гакман В.Д., Калинчук М.Г., Богданюк Г.В.)

Екскурсія в м. Чернівці, перегляд вистави «Кайдашева сім’я»10,11 кл. ( Стринадко С.М., Калинчук М.Г., Ошевська А.Д.)

Екскурсія в гірсько-лижний курорт «Мигово» для обдарованих дітей ( Курик В.М., Стринадко С.М.)

Екскурсія « Вивчення водойм і життя тварин ( Банилів – Замостя)» 4-Акл., Ткачук Л.М.

Екскурсія до м. Львова 4-Акл. Ткачук Л.М.

Одноденний туристичний похід «Стежками рідного села» , 5 кл. Курик М.М.

Шефська поїздка на прикордонну заставу «Фальків» з учнями 10 – 11 кл. (Стринадко С.М., Колотило М.Г.)

Похід у Карпати, 9кл. Колотило Т.В.

Вітання учасників ЗВД з Днем козацтва У/Р ( Курик В.М.)

Оформлено вітальні листівки ветеранам праці до Дня працівника освіти  (Учнівська Рада)

 - Проведено ряд акцій милосердя:

Назва акцій

Сума

Дата

1

 Збір коштів для  для воїнів ЗВД до Нового року

 1-Б кл. – 800 грн.

1-А кл. – 150 грн.

Грудень

2

Благодійна акція – допомога учневі 10-Б кл. Лютиук Івану

 4200 грн

 Вересень

3

Акція «Зігрій солдата»

600грн

Жовтень

4

 На лікування  онкохворого односельчанина

5625 грн

Грудень

5

Благодійний концерт (для будівництва будинку родини Лейби)

3000 грн

Листопад

6

Поділись колядою

 

Січень

7

Допомога на лікування учня Банилівської ЗОШ Руснака Кирила Павловича

 

3000 грн.

Січень

8

На допомогу дівчинці з Вижниці Іванчук Т.В.

800 грн.

Лютий

9

На лікування дівчинки із Долішнього Шепота

1030 грн

Березень

10.

«Вишиваний ярмарок» ( для шефської поїздки до прикордонників Фалькова)

5105 грн.

Травень

11.

Благодійний марафон до Дня захисту дітей (для Паренюка )

1000 грн.

Травень

3. Ціннісне ставлення до праці.

       Реалізується за допомогою таких справ:

 • Трудовий десант  «Хай школа наша сяє чистотою» (1-11 класи), прибирання території біля школи.
 • Санітарні години (1-11 кл),  щочверті.
 • Екскурсія на виробництво (хлопці 8-10 кл., Курик М.М.)
 • Організовано збір макулатури 1- 11 класах:
 1. А -16 кг; Б -53 кг; 2-А – 41кг; 2-Б – 47 кг

3-А – 60 кг;  3-Б – 23 кг; 4-А – 68; 4 – Б – 102 кг.(Ім.)

5 – 131кг (ІІ м.); 6-А – 94 кг; 6 – Б – 90 кг; 7-А – 116,5 кг; 7-Б – 63 кг.

8- А – 99,5; 8 –Б – 111; 9- 153

10-А – 88,5; 10-Б – 155,5; 11 –А – 149,5; 11 – Б – 111кг. Всього: 1372 кг

4. Ціннісне ставлення до природи

Проведено такі екологічні  акції:

 • Акція «Нагодуй голодну пташку» Лютик О.Г., 7-А кл.
 • Година спілкування «Зустріч пернатих друзів», 2-Акл. Стасюк І.
 • Усний журнал «Птахи наші друзі», екологічну гру «Цей чудовий світ природи», виставку «Червона книга України» провела вчитель біології Лютик О.Г.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

З цього напрямку в школі проведено такі заходи:

 1. Виставка малюнків «Прийшла зима, новорічні свята принесла» (5-8 класи, Михайлюк О.К.)

Виставка «Новорічна  фантазія», (вч. трудового навчання Калинчук Т.В.)

 1. Вечір відпочинку «Андріївські вечорниці» - 10-А,Б кл., Калинчук  М.Г.
 2. Вітальні стінгазети до Нового року: 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А.
 3. Новорічний вогник ( Ошевська А.Д., Ошевський О.В., Стринадко Д.О.)
 4. Флеш – моб до Дня 8 Березня , 8-і кл., Андрюк О.О., Андрюк Г.І.
 5. Тематичні виставки до 205 – річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка ( Колотило М.Г., Курик В.М., Богданюк Г.В.)
 6. Тематична виставка до Міжнародного Дня театру та кіно ( Ошевська А.Д.)
 7. Літературний марафон в 6Б кл. в рамках Декади книги (Колотило М.Г.)
 8. Свято гумору «Будемо сміятися», Ошевська А.Д.
 9. Районний конкурс «Космічні фантазії» - І м. (Михайлюк О.К.)
 10. Районний конкурс до 100-річчя В.Сухомлинського: Ім. – Братівник В.; ІІ м.- Ткачук М.
 11. Виставка у Вижницькому БДТ ( коренепластика та художнє випалювання) : Ім.- Безкоровайний В.; ІІ м.- Калинчук Р.

  6. Ціннесне ставлення до суспільства і держави.

Реалізовувалось такими заходами:

 • Тематична виставка до Дня писемності «Яка багата рідна мова», Калинчук М.Г.
 • Тематична виставка до 100-річчя В. Сухомлинського , Богданюк Г.В.
 • Тематична лінійка до Дня партизанської слави, Курик М.М.
 • Учнівський лекторій, присвячений річниці голодомору 1932 – 33 років, Курик М.М.
 • Виховний захід «З Україною в серці» - 6-Б , Ошевська А.Д.
 • Година спілкування «Турнір юних знавців укр. мови» - 3-А, Богданюк Г.В.
 • Загальношкільний фестиваль патріотичної пісні та поезії «» 2-А, З-Б, 5-11 кл.  (класні керівники, Стринадко Д.О.)
 • Зустріч з волонтером Попадюком О.Т. 1- А.Б кл. ( Тодорюк О.М., Коропатніцька Т.Б.)
 • Демонстрація документального фільму до Дня гідності та свободи (8-11кл.) , шкільний бібліотекар Колотило М.Г.
 • Виховна година «Зростаємо мужніми», 6-А Калинчук Т.В.
 • Виховна година «Майбутній захисник», 6-Б Ошевська А.Д.
 • Виховна година «Книга рекордів 7-А», Лютик О.Г.
 • Виховний захід «Вилавче – Коритне - 585», 5й кл., Курик М.М.
 • Інформаційне повідомлення до Дня Соборності, Курик М.М.
 • Класна година «Буковинське народне віче» - 11-А кл. Захарія І.Ф.
 • Флешмоб до Дня рідної мови «Я люблю свою мову», Калинчук М.Г. 5 кл.
 • Тематична виставка до Дня рідної мови (Колотило М.Г.)
 • Тематична виставка до 148-ої річниці від Дня народження Лесі Українки (Богданюк Г.В.)
 • Свято «Слава Кобзарю» 3-Б кл., Захарія Г.П.
 • Вечір до Дня Європи « Подорож країнами світу», Ошевська А.Д., 10-А,Б класи.
 • Участь у експедиції «Моя Батьківщина - Україна» - ІІ м. Албота С., 6-А кл., керівник Андрюк О.О.
 • Районний конкурс «Нам треба голосу Тараса» : Калинчук Тетяна (11А) – Ім. (Гакман В.Д.), Проскурняк Андрій (7А) – ІІ м. (Курик В.М.), Токар Ірина (10А) – ІІІ м. (Калинчук М.Г.)
 • Міжнародний день вишиванки (1 – 11 кл., кл.кер.)
 • «Вишиваний ярмарок» (збір коштів для шефської поїздки на прикордонну заставу «Фальків»), (1 – 11 кл., кл.кер.)

В школі діє дитяча організація - Учнівська Рада, яка  працює за    програмою «Дивись не забудь, людиною будь».

       Вона налічує 30 учнів 5-11 класів, які входять у вісім центрів. Діє волонтерський рух «Турбота», який має 20 загонів. Активно працює старостат школи.

            В плані висвітлення знаменних дат ефективно працювала шкільний бібліотекар Колотило М.Г. Упродовж  семестру нею підготовлено 32 естетично оформлених  книжкових, інформаційних, ілюстративних  виставки. Марія Георгіївна готувала учнів до  Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія -2019», у районному етапі - Ім. – Проскурняк Андрій та Радуляк Марія (7А).  Проведено декаду дитячої та юнацької книги :

- інформаційний огляд «Міжнародний День дитячої та юнацької книги»

- акція «Подаруй бібліотеці книгу» (49прим. худ. літ.) .

Організовано роботу книжкової лікарні (відремонтовано 361 прим.). Проведено конкурс за формуляром «Активні читачі» 1- 11кл.:  І м. – 3-Акл., ІІ – 2-А, ІІІ – 2-Б. Також проведено такі заходи:

 • « Книга   велике чудо світу» (год. спілкування)
 • Виставка дитячих малюнків «І казка знову ожила» (15 кл.)
 • Перегляд фільму «Історія створення книги» (16 кл.)
 • Літературний марафон «В дружбі з книгою» з учнями 6Б кл.

13.Соціальний захист дітей індивідуальне та інклюзивне навчання

         Велика увага приділяється соціальному захисту дітей.  Станом на 01.09.2018 р складено банк даних , у якому є :

 • Сиріт та позбавлених б/п 7
 • інвалідів – 5
 • малозабезпечені сім’ї 61
 • багатодітні сім’ї  86
 • діти іммігрантів 8

    -  діти учасників АТО -2

      Учениця школи, що має статус дитини-інваліда, Вірста Богдана (11-Б) навчається індивідуально. Для неї був складений особливий розклад , уроки проводились в кабінеті індивідуального навчання. Навчання проводилось згідно нормативних документів.

         В цьому році відкрито клас з інклюзивним навчанням. Учень 1-Б класу  Куташ Михайло навчається за індивідуальною програмою розвитку.    

14.Організація харчування      

         В школі організовано  гаряче та бутербродне харчування для учнів.

 Гарячим харчування забезпечені 100% (149 ) учнів1-4 класів: 71 –пільгової категорії ( малозабезпечені – 59, діти учасників АТО – 2, сиріт, напівсиріт -2 , діти – інваліди – 2, інклюзія -1 ,діти під опікою – 2) та 90  –за батьківські кошти; пільгово харчуються  27 учнів 5- 11 класів  (всього  пільгово харчуються - 97 учнів). На харчування дітей пільгової категорії виділено коштів: з державної субвенції – 146439 грн., з районного бюджету – 76279 грн. Невелика кількість учнів 5-11 кл. харчуються за кошти батьків.  Всього охоплено гарячим харчування 70 % учнів. Решта користуються буфетною продукцією( бутерброди, булочки, печиво, чай,  сік тощо).  Послуги з організації харчування надає підприємець Колотило М.Г.

 

15. Охорона праці та безпека життєдіяльності.

Санітарно – гігієнічні вимоги до організації навчально – виховного процесу та заходи з охорони здоров’я і життя дітей  в основному виконані. Оформлено акт готовності до нового навчального року, акти – дозволи на проведення занять в кабінетах, майстернях. В червні - серпні проведено медичний огляд учнів та вчителів.  Згідно заключень лікарів учнів на уроки фізкультури поділено на групи: основна - 241 учень (68,9%) , підготовча -51 учень (14,6%) та спемедгрупи -48 учнів (13,7%), а також повністю звільнені від занять фізкультурою -10 учнів.

В школі розроблено систему заходів з дотримання техніки безпеки і охорони праці , передбачену Колективним договором. Проведено інструктажі з техніки безпеки і охорони праці з педагогічними працівниками і обслуговуючим персоналом. В школі здійснюється триступеневий контроль за охороною праці. Діти навчаються в типовій школі, в якій створено нормальні умови для навчання і виховання. Вжито заходів по утепленню вікон по класах і по коридорах. Проводиться робота з економії тепла і збереженню енергоносіїв.

Проводяться заходи з протипожежної безпеки.

Весь навчально – виховний процес в школі проходить із дотриманням правил т/б. на поїздки, екскурсії, походи, святкування Новорічних ранків та вечорів видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з учасниками навчально – виховного процесу та ведуться відповідні записи в журналах.

Протягом 2018/19н.р. маємо 4 побутових травми серед учнів, та 1 побутову травму серед працівників , на які складено відповідні акти.

 

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування школи здійснює Коритненська амбулаторія та Вашківецька поліклініка. В школу приймаються учні шестирічного віку, які пройшли медогляд і за станом здоров’я можуть відвідувати школу. 

В школі працює медсестра на 0,5 ставки, яка здійснює контроль за здоров’ям учнів, стежить за чистотою дітей, проводить профілактичну роботу з попередження різного роду захворювань, зокрема, попередження йододефіциту , вірусного гепатиту «А», кору та інших інфекційних хвороб, проводить  щеплення.

На шкільний медичний кабінет ні в освіті, ні в медицині не закладено жодної гривні, тому збирали з дітей по 5 гривень на придбання медикаментів для надання першої медичної допомоги.

 

             Позашкільна освіта та виховання

Учні нашої школи навчаються у Вашківецькій  школі мистецтв:

- по класу фортепіано - 5 учнів

- по класу скрипки – 1

- по класу духових інструментів – 3

- по класу бандури – 2

- по класу цимбали -1

Матеріально – технічна база

Упродовж 2018 - 2019 н.р. підтримувалась матеріально – технічна  база школи, поновлювалася наочність в кабінетах, закуповувалися миючі та дезінфікуючі засоби, пакети для сміття, відра, віники, постійно вивозилось трактором  сміття на сміттєзвалище ( 6 причепів). Закуповувався папір, файли, скоросшивачі та картриджі для принтерів. .

 З метою економії енергоносіїв закуплено  LED - лампочки   та встановлено в коридорах, актовому залі, спортзалі та на вулиці.

Відремонтовано вбиральню для вчителів.

Зроблено пандус для заїзду в школу для людей з обмеженими руховими можливостями.

До опалювального сезону було відремонтовано теплові та водопровідні мережі, проте вже в кінці жовтня стався прорив ввідної  труби в підвалі, довелось зливати систему і виконувати зварювальні роботи ( Богданюк Володимир).

Для 1-х класів завезено із запізненням 36 парт, 2 односторонні дошки на підставках, 2 ноутбуки, принтер чорно-білий, ламінатор, 2 глобуси,  мікроскопи та іншу дидактичну наочність.

З метою якісного проведення занять стрілецького гуртка викладачем ЗВ Мінтенком М.В. залучено спонсорських коштів на суму 3420 грн. для . придбання  пневматичних куль (36 коробок по 2500 шт.)

Проведено ремонт системи опалення на лівому крилі школи ( замінено батареї : 12 шт. по 2 м., 16 шт. по 1.8 м, 1 шт. – 1 м.; труби 0,25 – 61 м, 0.40 – 284 м, комплектуючі – з’єднувачі, коліна, крани, фільтр, автомат, 2 допоміжні насоси), на що було залучено державних коштів 248 242 грн.24 коп.

Педагог – організатор Ошевська А.Д. закупила тканину для пошиття 4-х спідничок з фатіну для дівчаток початкової ланки, 7 спідничок для середньої групи, закупила 5 віночків та 8 шапочок Санта Клауса. Пошиття безкоштовно виконала вчителька трудового навчання Калинчук Тетяна Василівна.

У листопаді було встановлено новий мережевий насос в котельню школи вартістю  9 тис. грн.

В грудні замінено дві шини на шкільному автобусі, зроблено їх балансування ,  проводився поточний ремонт автобуса.

За батьківські кошти придбано  нові дошки в кабінет біології (зав. каб. Колотило Л.В.), в каб. трудового навчання (Калинчук Т.В.);  7 розграфлених класних дошок для  початкової ланки (1-3 та 4Б). Організували класоводи Коропатніцька Т.Б., Тодорюк О.М., Стасюк І.Д., Головач О.В., Богданюк Г.В., Захарія Г.П., Мандрик В.В.

            Проведено інтернет в 1-і класи та кабінет біології (Коропатніцька Т.Б., Тодорюк О.М., Токар В.М., Лютик О.Г.)

            Класний керівник 10А Калинчук М.Г. подарувала школі арку для оформлення фотозон.

            Вчителька трудового навчання Калинчук Т.В. закупила тканину і пошила для школи новий прапор.

В грудні відділом освіти виділено ноутбук для кабінету інформатики та 2 дошки на 5 поверхонь для кабінетів середньої ланки.

Зроблено капітальний ремонт пічки в кабінеті 3Б в старій школі, на що витрачено 1 тис.563 грн.)

Зроблено прочистку каналізаційної системи від шкільної їдальні ( 2800 грн.)

Після буревію замінено 20 листів шиферу на майстерні ( 1тис.400 грн., Ткачук І.Л.)

Відремонтовано колишній кабінет тракторної справи під зал для занять вільною боротьбою.

Вчитель історії Гнидко О.Д. по спонсорував для ремонтів 2 3кг банки фарби (250 грн.)

В коридорі початкових класів розмальовано казкове дерево ( фарби – 400 грн., роботу безкоштовно виконав Михайлюк О.К.)

Зав. кабінетом історії Курик М.М. організувала роботу по встановленню нових  дерев’яних дверей.

До великодніх свят було відремонтовано ( батько Варварюк Юрій) та пофарбовано  шкільну огорожу, на що потрачено 1тис.100 грн.)

Зібрано спонсорські кошти та закуплено 4 мікрофони для проведення шкільних заходів.

Весною отримано 3 ноутбуки, 1 інтерактивну дошку з проектором, 10 компютерів для каб. інформатики.

Замінено 4 підвіконники в коридорах школи.

Закуплено спортивне обладнання на суму 40 тисяч грн.. (за сприянням народного депутата І.П.Рибака)

Зроблено та пофарбовано складське приміщення для зберігання дров біля старої школи ( зварювальні та будівельні роботи виконували сторожі Коропатніцький М.Т. та Ткачук І.Л.)

Батьками випускників подаровано школі нові стенди для розміщення розкладів уроків, факультативів та гуртків.

Пошпакльовано стіни та оформлено панель з вагонки в коридорі, де розміщено розклади.

Встановлено 2 нові котли та повністю замінено систему опалення.

 

  Зроблено багато, проте окремі учні не бережуть шкільне майно, оббивають панелі, пишуть по стінах, псують замки,  нищать вазони, псують підвіконники тощо.

            Для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов необхідно, в першу чергу,  здійснити капітальний ремонт фасаду школи з відповідним утепленням, перекрити дахи, здійснити повну реконструкцію системи опалення,  ремонт водонапірної башти ; капітальний ремонт віконних приямків  З метою якісного викладання інформатики необхідно придбати нову комп’ютерну техніку, а також придбати новий комп’ютер в кабінет секретаря  для ведення діловодства.

 

 

 

 

 

Директор  школи                                      С.Стринадко

 

м