Ліцензування

Статут закладу

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Інформація щодо ліцензії
Інформація про заклад

Заяви:
Початкова освіта
Базова середня освіта
Профільна середня освіта

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Довідка з Єдиного державного реєстру
Виписка з Єдиного державного реєстру:
2012       2021

Свідоцтво про атестацію
Державний акт на право користування земельною ділянкою

Структура та органи управління закладу освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ
Стратегія діяльності та розвитку закладу освіти на 2020-2025 роки ПЕРЕГЛЯНУТИ
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Штатний розпис
Кадровий склад:
Початкова освіта
Базова загальна середня освіта
Повна загальна середня освіта

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Освітні програми на 2020/2021 н.р.

Освітні програми на 2021/2022 н.р.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти Ліцензований обсяг закладу: 600 осіб
Фактична кількість: 383 особи
Мова (мови) освітнього процесу Українська мова
Наявність вакантних посад Немає
Навчально-методичне забезпечення закладу освіти

Відомості
Забезпечення підручниками

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти Відомості
Акт прийому готовності
Результати моніторингу якості освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ
Річний звіт про діяльність закладу освіти

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Правила прийому до закладу освіти Правила прийому
Зразок заяви
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Забезпечено безперешкодний доступ до приміщення закладу (пандус наявний)
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти Права та обов'язки
Правила поведінки
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"
Наказ "Про організацію діяльності щодо запобігання та протидії булінгу"

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв щодо випадків булінгу (цькування) в закладі освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) ПЕРЕГЛЯНУТИ
Наказ "Про продовження діяльності щодо запобігання та протидії булінгу" ПЕРЕГЛЯНУТИ
Кошторис ПЕРЕГЛЯНУТИ
Вибір підручників 2 клас
4 клас
5 клас
6 клас
8 клас
10 клас
11 клас
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ПЕРЕГЛЯНУТИ
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ
Про формування державної статистичної звітності закладу за 2021 рік ПЕРЕГЛЯНУТИ
Наказ "Про створення робочої групи по розробці та впровадженню принципів НАССР" ПЕРЕГЛЯНУТИ